Privacybeleid

Privacy & Cookie statement.

Het privacy beleid van Access Control Europe BV is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van accesscontroleurope.com, saltoshop.nl medewerkers en klanten van Acces Control Europe.

Access Control Europe BV respecteert de privacy van alle klanten, medewerkers en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door de betrokkene wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Website
Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

1.1 Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken over onze dienstverlening, uw inschrijving(en) op de door ons te houden nieuwsbrieven en evenementen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de daarbij horende verkoop- en marketingactiviteiten. Wij verwerken hiervoor:

Identificatiegegevens: voornaam, achternaam, aanhef, functie, organisatienaam
Contactgegevens: (bedrijfs-) adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
Financiële gegevens: bankrekeningnummer; creditcardgegevens;
Koopgegevens: productgegevens; dienstverleningsgegevens;

Daar waar van toepassing verwerken wij ook financiële of fiscale gegevens en de met u gevoerde correspondentie en e-mails.

Deze gegevens worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan informatieverzoeken, inschrijvingen voor nieuwsbrieven, evenementen en het uitvoeren van overeenkomsten.

Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze media, goederen en diensten aan u aan te bieden en te leveren en de met u aangegane overeenkomsten na te kunnen komen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd.

1.2. Informatieverzoeken

Doet u een informatieverzoek, schrijft u zich in voor een opleiding, nieuwsbrief of evenement dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze verzoeken, inschrijvingen of aankopen op een behoorlijke wijze te kunnen afhandelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

Het delen van uw gegevens met de transportorganisatie die de af te leveren   goederen bij u bezorgt

Het ontvangen van de daarbij behorende betalingsgegevens via uw bank of creditcardmaatschappij.

Het gaat hier om uw naam, adres, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens, gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan en die wij tot zeven jaar (wettelijke bewaarplicht), nadat wij onze verplichting uit de met u gesloten overeenkomst zijn nagekomen, bewaren. Ook deze gegevens delen wij niet met derden tenzij nodig voor het afhandelen van garantie claims.

1.3 Website formulieren

Met de op onze website opgenomen formulieren en bestelmogelijkheden kunt u ons o.a. benaderen voor het doen van contact en of informatieverzoeken het doen van bestellingen, het inschrijven voor nieuwsbrieven en het inschrijven voor een van onze evenementen of opleidingen. Ook hiervoor vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en maken wij, indien van toepassing, gebruik van uw betalingsgegevens zoals aan ons verstrekt door uw bank of creditcardmaatschappij.

Ook hier geldt weer dat wij deze informatie bewaren voor de uitvoering van uw aanvraag en of de wettelijke bewaartermijn.

2. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst, of voor het afhandelen van garantie claims dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

3. Socialmedia buttons

In het kader van socialmedia en marketing kunnen op onze website links staan zoals een link naar Facebook, Twitter, LinkedIn en/of andere socialmedia zoals YouTube. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken naar socialmedia deze knop en onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om alvorens dit te doen eerst de privacyverklaring van deze socialmedia-sites te lezen om zodoende inzicht te krijgen in wat deze site met uw persoonsgegevens doet.

4. Websites van derden

Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze privacyverklaring niet van toepassing is. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

5. Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en daar waar mogelijk een twee factor authenticatie;
Encryptie van data;
Pseudonimiseren van data;
Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met een certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord;
Overdrachten alleen over SSL;
Purpose-bound toegangsbeperkingen;
Controle van erkende autorisaties.

6. Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u er daarnaast op dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe kunt U contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Net als vele andere organisaties zijn wij een dynamisch bedrijf en behouden wij ons het recht voor onze privacyverklaring daar waar nodig aan te passen. Doen zich aanpassingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren; reden waarom wij u aanraden regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

8. Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft als betrokkene om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u hebben, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
Duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
Inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
Correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens;
Het verwijderen van uw persoonsgegevens;
Het intrekken van door u eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens;
Het beperken van (bezwaar aantekenen tegen) een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.

Wilt u niet verder benaderd worden met informatie over ons bedrijf, dan kunt u ons dit melden via:

9. Contactgegevens ACE inzake Privacy.

Access Control Europe BV
Email privacy@accesscontroleurope.com

Of schriftelijk:
Access Control Europe t.a.v. de Privacy Officer
Curieweg 30,
3208KJ Spijkenisse

Cookie statement

Access Control Europe BV maakt gebruik van zogenaamde cookies voor het juist functioneren van de website en voor statistieke redenen. ACE gebruikt geen tracking cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen. Indien de bezoeker geen cookies accepteert, heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Als de bezoeker de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

Spijkenisse, 2024